Hur ofta ska man byta tak?

Takbyte är en stor investering. Men om ditt tak har fått motstå väder och vind i decennier så kan det vara väl värt att byta det. Men hur kan du avgöra om tiden har kommit för just ditt tak att ge plats åt en efterträdare? Vi takläggare i Malmö kan hjälpa dig att komma fram till svaret.

Tre viktiga faktorer som påverkar hur länge taket kommer att hålla är materialet, hur utsatt det är, och hur väl det har blivit underhållet. Har du varit noggrann med skötseln i flera år så är det troligt att det kommer att hålla länge till. Men du som nyligen köpt eller fått ta över en villa, gör väl i att kontrollera i vilket tillstånd taket befinner sig i.

Pannor håller i hundra år 

Hur ofta ska du då byta tak på en villa? Om taket är gjort av tegel- eller betongpannor kanske du inte behöver byta så länge du lever. Pannorna kan nämligen hålla i hundra år. Det är därför inte så konstigt att de är ett så populärt material. För att de ska hålla så länge krävs det dock att taket underhålls ordentligt.

Med underhåll menar vi att trasiga pannor byts ut så att de bärande bjälkarna inte utsätts för väta, och att påväxt och smuts avlägsnas från pannorna. När du anlitar oss takläggare i Malmö för ditt takbyte, kommer vi även att förklara hur du kan ta hand om ditt tak för att ge det en längre livstid. Har du papper under kan även det behöva bytas ut. Då talar vi om en ganska stor arbetsinsats som kanske bör göras om ungefär en gång vart tjugonde år.

Papp och plåt håller i 30 år 

Takplåtar har många fördelar men i regel behöver du byta ut dem efter omkring 30 år – eller åtminstone måla om dem. Tjärbehandlad papp kan faktiskt hålla nästan lika länge som plåt och är ett billigare alternativ, men som dock inte ger någon vidare isolering. När du ska bedöma hur ofta du ska byta plåttak kan vi takläggare i Malmö hjälpa dig göra en ekonomisk uträkning för att se vad som kommer att bli billigast i längden.

Anlita oss för ditt takbyte

De flesta taken kan delas in i två grupper: de tak som kan hålla i hundra år, och de som kräver byte efter omkring 30 år. Mindre vanliga taktyper som vass, trä och gummiduk behöver i regel bytas oftare än så, kanske efter 15-20 år. Kopparplåt är ett undantag som håller längre än vanlig plåt, men inte lika länge som pannor. När det blir dags för ditt takbyte kan du kontakta oss takläggare i Malmö. Vi ställer vår expertis och erfarenhet till ditt förfogande, så att din investering lönar sig i längden.